21 października

Szanowni Państwo, Szanowni Sąsiedzi,

mam 32 lata, urodziłem się i mieszkam w Oświęcimiu. Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończyłem także studia z zakresu politologii o specjalności polityka samorządowa oraz zarządzania o specjalności zarządzania zasobami ludzkimi. Zawodowo i naukowo jestem związany z samorządem terytorialnym – jako pracownik Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, radny Miasta Oświęcim oraz autor publikacji naukowych z zakresu samorządu terytorialnego i administracji.

Z polityką lokalną jestem związany od 2006 roku kiedy to zakładałem Forum Młodych PiS powiatu oświęcimskiego. Pełniłem również funkcję pełnomocnika Komitetu Terenowego PiS w Oświęcimiu. Obecnie jestem sekretarzem Komitetu Terenowego PiS w Oświęcimiu. Dzięki mojej działalności politycznej i społecznej mogę poznawać codzienne problemy mieszkańców miasta. Od czterech lat mam zaszczyt być radnym Miasta Oświęcim.

Jestem człowiekiem, który silnie wiąże swoją przyszłość z moim miastem. Mieszkam tutaj i pragnę, aby w naszym mieście żyło się dobrze i godnie. Wraz ze swoją rodziną nie chcę wyjeżdżać z Oświęcimia w celu lepszego życia – czy to za granicę, czy do innego, większego miasta. Kandyduję do Rady Miasta Oświęcim, ponieważ uważam, że to właśnie mieszkańcy powinni decydować o przyszłości naszej „małej ojczyzny”. Niestety wielu z nich nie chce podjąć się takich zadań i „ucieka” od działalności na rzecz społeczności lokalnych. Jako osoba nie uwikłana w układy biznesowo-polityczne chcę skutecznie kreować nową jakość życia politycznego, gdzie zwykła uczciwość będzie punktem honoru każdego lokalnego polityka. Kierunek moich działań będzie wyznaczać idea państwa solidarnego oparta o chrześcijańską naukę społeczną.

PRIORYTETY MOICH DZIAŁAŃ W LATACH 2018-2022:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii ułatwiających życie mieszkańcom
Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej
Poprawa jakości powietrza – Czyste powietrze
Sprawna komunikacja miejska i szybszy przejazd przez Oświęcim
Urzędnicy przyjaźni mieszkańcom
Kreowanie dialogu publicznego dla dobra wspólnego
Wspieranie rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego
Zwiększenie liczby inwestycji mieszkaniowych
Oświęcim – kulturalne miasto

Przyszłość Oświęcimia jest tylko i wyłącznie w Państwa rękach. Oświęcim potrzebuje czegoś więcej! Oświęcim zasługuje na coś więcej!

To Państwo macie realny wpływ na skład przyszłej Rady Miasta.

Proszę o Państwa głos 21 października!

Okręg nr 2, lista nr 10, pozycja nr 2

Autor: Jakub Przewoźnik