800 lat na przystankach autobusowych

Mój wniosek skierowany do Pana prezydenta Oświęcimia:

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek dotyczący rozważanie możliwości umieszczenia informacji na przystankach autobusowych. Miasto Oświęcim dzięki m.in. funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ma możliwość modernizacji taboru autobusowego służącemu mieszkańcom naszego miasta. W najbliższym czasie, dzięki tym środkom powstaną także elektroniczne tablice informujące o odjazdach autobusów, a sam Urząd Miasta przeznacza wiele środków finansowych na promocję Oświęcimia.W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o rozważenie możliwości montażu na ścianach bocznych przystanków autobusowych tablic z informacjami dotyczącymi historii oraz kultury Oświęcimia. Nasze miasto posiada ponad 800-letnią historię, a z samym miastem było związanych wiele znakomitych postaci (np. Łukasz Górnicki, Andrzej Patrycy Nidecki, czy Tadeusz Makowski). Historie „opowiedziane na przystanku” mogłyby stać się ciekawą lekturą dla osób oczekujących na przyjazd autobusu. Realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu zainteresowania lokalną historią i kulturą, a jednocześnie zbuduje nowoczesny wizerunek Oświęcimia w skali regionu. Z poważaniem”

Autor: Jakub Przewoźnik