13 grudnia 1981 roku – pamiętajmy!

Dziś przypada 37. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W trakcie jego trwania, w latach 1981-1983 internowano ponad 10000 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło (oficjalnie) około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

Pamiętajmy o tym mrocznym czasie w historii Polski! Aby nigdy się to nie powtórzyło! Cześć i pamięć poległych!

(foto: ipn.gov.pl)

Autor: Jakub Przewoźnik