Jest odpowiedź w sprawie czujników FGM

Otrzymałem odpowiedź na mój wniosek w sprawie częstszego stosowania przez lekarzy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Cała odpowiedź poniżej:

Mam tylko nadzieję, że mój apel wpłynie pozytywnie, z korzyścią dla pacjentów, na funkcjonowanie oświęcimskich przychodni. Sprawie będę się dalej przyglądał…

Autor: Jakub Przewoźnik