Dłoń-symbol

27 lutego 2019 roku na sesji Rady Miasta złożyłem poniższy wniosek:

W związku z Pana oświadczeniem opublikowanym w dniu 22 lutego 2019 roku, w którym można przeczytać, że „Miasto Oświęcim zdecydowało, że nie będzie zlecało w tym roku usługi promocji miasta poprzez Life Festiwal” na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek o przeniesienie wolnostojącej figury w kształcie dłoni-symbolu Life Festiwal Oświęcim usytuowanej do tej pory na Rynku Głównym do Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Symbol ten jest cennym historycznie obiektem, ponieważ wiele znanych w Oświęcimiu (i nie tylko) osób z ogromną satysfakcją fotografowało się na tle figury. Dodatkowo posiada ona dużą wartość materialną, gdyż jej wykonanie w maju 2018 roku kosztowało Urząd Miasta w Oświęcimiu 28 290 złotych.
Ważną, istotną wartością niematerialną dłoni-symbolu Life Festiwal Oświęcim było podkreślanie w Pana programie wyborczym zatytułowanym „Nowa Dekada Oświęcim 2030” roli festiwalu w życiu Oświęcimia, tj.:
a) w punkcie IV wzmocnienie pozycji Oświęcimia, jako wiodącego ośrodka Małopolski Zachodniej – wspieranie Life Festiwal Oświęcim,
b) w punkcie VII wzmocnienie wizerunku Oświęcimia, jako miasta wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym – wpieranie Life Festiwal Oświęcim.

W związku z powyższymi argumentami proszę o przeniesienie dłoni-symbolu Life Festiwal Oświęcim do Muzeum Zamek.

I tyle…

Autor: Jakub Przewoźnik