Zdjęcia wykonane ponad podziałami :)

Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w otwartej debacie wyborczej kandydatów do Sejmu, która odbyła się w Oświęcimiu. Oczywiście wspierałem i kibicowałem kandydatowi PiS Rafałowi Bochenkowi. Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie (od lewej: radny Miasta Oświęcim Jakub Przewoźnik, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Bochenek, wicewojewoda Zbigniew Starzec, poseł Krzysztof Kozik). W drugim planie mieszkaniec Oświęcimia Pan Janusz Kluba 😉

Najciekawsze jest to, że zdjęcie wykonał (moim telefonem) Pan starosta Marcin Niedziela, który jest członkiem PO. Można zatem stwierdzić, że czasami polityczne podziały schodzą na drugi plan. Jeszcze raz dziękujemy Panie starosto za inicjatywę i wykonanie zdjęcia! 🙂 Mam też ogromną nadzieję, że Pan prezydent Oświęcimia, Dobry Gospodarz, weźmie przykład z Pana starosty, który potrafił wczoraj stanąć ponad podziałami politycznymi. A Pan prezydent wchodząc na salę nawet nie popatrzył w naszą stronę, nie mówiąc już o podaniu ręki i przywitaniu się…

(foto: Marek Mędela, źródło: Twitter @MedelaMarek)

Autor: Jakub Przewoźnik