Zaintrygowało mnie “wynagrodzenie uzupełniające”…

Zaintrygowała mnie ostatnia odpowiedź Pan Prezydenta Miasta Oświęcim. W związku z tym postanowiłem dowiedzieć się coś więcej na temat “wynagrodzeń uzupełniających”. Cała treść interpelacji poniżej:

“Szanowny Panie Prezydencie, w związku z otrzymaną odpowiedzią (OP-o.0003.22.2021.V z dnia 4 maja 2021 r.) na moją wcześniejszą interpelację dotyczącą nagród dla członków zarządów spółek komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wynagrodzeń w przedmiotowych podmiotach gospodarczych proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Zgodnie z podpisanymi kontraktami/umowami ile wynosiło w 2018 r., 2019 r. 2020 r. i obecnie (w 2021r.) ile wynosi miesięczne podstawowe wynagrodzenie (tzn. stała część) wszystkich członków zarządów także z rozbiciem na poszczególnych członków wieloosobowych zarządów we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem?
  2. Zgodnie z podpisanymi kontraktami/umowami ile wynosiło w 2018 r., 2019 r. 2020 r. i obecnie (w 2021r.) ile wynosi miesięczne uzupełniające wynagrodzenie (tzn. zmienna część) wszystkich członków zarządów także z rozbiciem na poszczególnych członków wieloosobowych zarządów we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem?
  3. Jakie zostały ustalone w 2018 r., 2019 r. 2020 r. i 2021 r. określone przez działające w imieniu właściciela lub współwłaściciela tj. Miasta Oświęcim, Rady Nadzorcze tzw. cele zarządcze – podstawy uzyskania w/w wynagrodzenia, we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem?
  4. Jak zostały zrealizowane ustalone w 2018 r., 2019 r. 2020 r. i jak są obecnie realizowane w 2021 r. ustalone przez działające w imieniu właściciela lub współwłaściciela tj. Miasto Oświęcim, Rady Nadzorcze tzw. cele zarządcze – czyli podstawy uzyskania w/w wynagrodzenia we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem?
  5. W jakiej wysokości zostały przyznane przez Rady Nadzorcze oraz w jakiej wysokości zostały ostatecznie wypłacone wynagrodzenia uzupełniające czyli część zmienna (w roku 2018,2019,2020 i 2021) dla wszystkich członków zarządów (zgodnie z podpisanymi kontraktami/umowami i wypełnionymi/zrealizowanymi celami zarządczymi za dany rok obrotowy)?
  6. Ile wynosiło w 2018 r., 2019 r. 2020 r. i aktualnie ile wynosi miesięczne wynagrodzenie członków Rad Nadzorczych we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem (w rozbiciu rocznym na poszczególnych wszystkich członków tych organów)?
  7. Proszę o przedstawienie zmian jakie miały miejsce w latach 2018 r. 2019 r. 2020 r. i w 2021 r w składach zarządów i rad nadzorczych we wszystkich spółkach komunalnych, w których Miasto Oświęcim jest właścicielem udziałów/akcji lub współwłaścicielem.
    Proszę o podanie zmian osobowych w w/w organach oraz uzasadnienie podstaw dokonanych zmian np. decyzja Prezydenta w trakcie trwania kadencji danego organu, uzupełnienie składu organu z podaniem uzasadnienia czy koniec kadencji itd. Z poważaniem”.
Autor: Jakub Przewoźnik