Zadłużenie Miasta Oświęcim

Myślę, że komentarz jest zbędny. Warto przedstawić tylko same dane, które mówią same za siebie:

1.12.2014 r. – 37.352.246,99 zł
30.04.2018 r. – 60.477.246,99 zł
31.12.2018 r. – 74.320.000,00 zł

Jak widać 2018 rok – rok wyborczy, rok cudów, rok wielu inwestycji, rok wielu wydarzeń, rok przeciętych wstęg… Po prostu “Oświęcim – tu się dzieje”! Ale jakim kosztem “się dzieje”? Według Raportu o Stanie Miasta za 2018 rok zadłużenie na jednego mieszkańca Oświęcimia na koniec 2018 roku wyniosło 2.027,72 zł.

Autor: Jakub Przewoźnik