Wody geotermalne w Oświęcimiu? Zbadajmy!

Do Pana prezydenta Janusza Chwieruta skierowałem poniższy wniosek. Skoro można zbadać wody geotermalne w naszym mieście to dlaczego nie skorzystać z tego programu…

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie aplikowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poszukiwania złóż wód termalnych w Oświęcimiu.
Jak doskonale wiemy nasze miasto ogrzewane jest głównie poprzez ciepło wytwarzane ze spalania węgla. W najbliższych latach konieczne będzie odejście od tego systemu ogrzewania. Jako miasto musimy być do tego już dziś odpowiednio przygotowani.
Około połowy obszaru Polski zawiera potencjał geotermalny i trzeba go odpowiednio uruchomić. Należy jednak być do tego odpowiednio przygotowanym, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego. Polityka energetyczna Polski i UE przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii szczególnie w ciepłownictwie systemowym. Warto dodać, że energia geotermalna jest czysta i niezależna od warunków pogodowych.
W związku z powyższym proszę o złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Dofinansowanie ma być udzielane w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem
i rozpoznawaniem złóż wód termalnych. Wnioski można składać do 30 czerwca 2022 roku.
Znając Pana pozytywne nastawienie do tematu ochrony środowiska w tym szczególnym roku troski o środowisko naturalne w Oświęcimiu, już dziś liczę na przychylność z Pana strony w stosunku do mojego wniosku”.

Autor: Jakub Przewoźnik