Wniosek refundacyjny czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy. Serio?

Mieszkańcy się skarżą… Zatem skierowałem do prezydenta Oświęcimia poniższy wniosek:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie częstszego stosowania przez lekarzy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Panie Prezydencie, wielu mieszkańców naszego miasta skarży się, że lekarze w przychodniach ZLA nie przepisują na wniosek refundacyjny czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FMG) z dokładnością ≤10% MARD, które zastępują glukometr służący monitorowaniu poziomu glikemii.
Przypomnę tylko, że we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Zdrowia uprawnionymi lekarzami do przepisywania refundowanych czujników monitorowania stężenia glukozy flash (FMG) nie są nie tylko lekarze posiadający specjalizację z zakresu diabetologii. A tak niestety są informowani mieszkańcy naszego miasta w oświęcimskich przychodniach. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.10.2022 r. jasno wymienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w grupie osób uprawnionych do wypisania wniosków o zakup refundacyjny na sensory do mierzenia poziomu cukru we krwi.
Proszę zatem Pana Prezydenta, aby skutecznie zapoznać kierownictwo oświęcimskich przychodni z obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym ułatwić już mocno skomplikowane życie osobom chorującym na cukrzycę”.

Zobaczymy jak będzie odpowiedź.

Autor: Jakub Przewoźnik