W Mieście Pokoju nie ma miejsca na nienawiść…

W ostatnich dniach na oficjalnym profilu Miasta Oświęcim na Facebooku (@MiastoOswiecim) pojawiło się kilka wpisów dotyczących tolerancji. Dobrze, że administrator profilu Oswiecim-Miasto Pokoju-City of Peace jest tak wielkim zwolennikiem tolerancji. W nawiązaniu do tych publikacji poniżej przedstawiam tylko kilka cytatów słów Pan prezydenta z #POdlaOświęcimia skierowanych do radnych:

  • „Sytuacja finansowa samorządów lokalnych w wyniku działań obecnego rządu będzie ulegać pogorszeniu co nie sprzyja prowadzeniu działań kosztownych i eksperymentalnych” (odpowiedź OR-o.0003.35.2019.IV z 8.07.2019 r.),
  • „Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż Pana postawa jako radnego Oświęcimia, wybranego przez mieszkańców, publicznie eksponującego satysfakcję z powodu braku dofinansowania dla tej inwestycji, jest dla mnie niezrozumiała i jest zaprzeczeniem troski o rozwój naszego miasta. Ocenę Pana postawy pozostawiam mieszkańcom Oświęcimia” (odpowiedź OR-o.0003.32.2019.IV z 18.06.2019 r.),
  • „A co do Pana uwagi, że jest to moment aby sprawdziło się nareszcie hasło wyborcze Pana prezydenta Dobry Gospodarz – Skuteczny Prezydent traktuję to jako element charakterystycznej dla Pana frustracji” (odpowiedź OR-o.0003.29.2019.IV z 12.06.2019 r.),
  • „W tej sytuacji odwiedzający cmentarz parafialny mogą skorzystać z istniejących parkingów publicznych w tej okolicy, np. na Placu Kościuszki, u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i ulicy Chopina lub przy targowisku miejskim” (odpowiedź OR-o.0003.24.2019 z 21.05.2019 r.),
  • „Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. mimo braku wykazania szczególnego interesu publicznego udzieli Panu informacji zgodnie z wnioskiem” (odpowiedź OR-o.0003.4.2019 z 25.02.2019 r.),
  • „Podtrzymuję swoje krytyczne stanowisko wobec opinii Pani Wicepremier Beaty Szydło, która wyraziła się, że Oświęcim się zwija” (odpowiedź OR.033.4.2018.I z 1.08.2018 r.),
  • „Powinien Pan wiedzieć, że miejscowy plan zagospodarowania jest instrumentem władz miasta w kształtowaniu polityki przestrzennej miasta” (odpowiedź MK-g.0014.2.2018.VI z 6.04.2018 r.),
  • „O znaczeniu i randze tego wydarzenia, jakim była wizyta posłów Platformy Obywatelskiej w Oświęcimiu świadczy fakt, że konferencji na rynku przysłuchiwali się Pana przełożeni, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec i wicestarosta Jarosław Jurzak (odpowiedź RZ.530.10.2017 z 7.03.2017 r.).

Sami to oceńcie jak Pan prezydent jest tolerancyjny i grzeczny w swoich wypowiedziach… I jak skorzystać z rad zamieszczonych na Facebooku Miasta Oświęcim wobec takich wypowiedzi?

Autor: Jakub Przewoźnik