Stan słupów elektrycznych i telekomunikacyjnych

Dzisiaj na ręce Pana prezydenta Oświęcimia złożyłem następującą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie stanu słupów elektrycznych i telekomunikacyjnych w Oświęcimiu.
Z związku z bardzo różnym stanem technicznych słupów elektrotechnicznych proszę Pana o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy w mieście przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne wyżej wymienionych słupów?
• Kiedy ostatnio odbywały się takie przeglądy na terenie Oświęcimia?
• Kto wchodzi w skład komisji dokonującej oceny stanu technicznego słupów?”

 

Autor: Jakub Przewoźnik