Przydrożne kapliczki w Oświęcimiu

Skierowałem do prezydenta Miasta Oświęcim interpelację w sprawie przydrożnych kapliczek. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie przydrożnych kapliczek na terenie Oświęcimia.
Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego całej Polski. Najczęściej są one świadectwem religijności mieszkańców. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii, kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci.
Większość kapliczek znajdujących się na terenie Miasta Oświęcim pochodzi z przełomu XIX i XX wieku – świadczą o tym umieszczone daty i styl budownictwa. Obecnie są milczącym świadectwem lokalnej kultury. Wiele z nich usytuowanych jest przy drogach publicznych, a ich stan zachowania pozostawia wiele do życzenia. Różne instytucje organizują konkursy
w których nagrodami są dotacje przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych kapliczkach.
W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy Urząd Miasta posiada szczegółowy wykaz kapliczek na terenie miasta? Jeśli tak, proszę o udostępnienie kopii takiego wykazu.
• Kiedy została przeprowadzona inwentaryzacja stanu zachowania kapliczek w Oświęcimiu?
• Czy kapliczki wymagające przeprowadzania remontu mają lub będą mieć opracowaną stosowną dokumentację restauratorsko-budowlaną?
• Czy znane są koszty remontu poszczególnych kapliczek wymagających remontu, znajdujących się w naszym mieście? Z poważaniem”.

Autor: Jakub Przewoźnik