Może należy zamontować lustro?

W imieniu mieszkańców Starego Miasta złożyłem wniosek o rozważenie możliwości montażu lustra przy wyjeździe na ul. Krasickiego. Cała treść poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie rozważenia możliwości zainstalowania lustra przy wyjeździe na ul. Krasickiego z drogi pod nasypem kolejowym. Każdorazowy wyjazd z drogi pod nasypem kolejowym na ul. Krasickiego jest nie tylko dużym utrudnieniem dla kierującego pojazdem, ale stwarza także zagrożenie dla kierowców poruszających się na ul. Krasickiego, jadących w kierunku jezior Kruki. Należy dodać, że po wyremontowaniu odcinka ul. Wysokie Brzegi (od ul. Szpitalnej do DWR) pojawił się wzmożony ruch samochodowy na drodze wzdłuż nasypu kolejowego – kierowcy często wykorzystują tę drogę jako objazd do centrum miasta”.

Autor: Jakub Przewoźnik