Minęło 8 lat, a Prezydent nawet działki nie ma pod budowę schroniska…

Składając interpelację w sprawie planowanej budowy nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej miałem ogromną nadzieję, że otrzymam rzeczową i wyczerpującą odpowiedź na zadane cztery pytania. Niestety uzyskana obszerna odpowiedź po raz kolejny mnie nie satysfakcjonuje.

W odpowiedzi Pan prezydent napisał „Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu na etapie opiniowania i uzgodnień został uzgodniony pozytywnie z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, którego członkiem jest Starosta Oświęcimski będący zarządcą mienia Skarbu Państwa (postanowienie z dnia 12.10.2018 r. znak: SIR.7012.4.25.2017)”. Jako Prezydent powinien Pan wiedzieć, że Zarząd Powiatu ustala z Miastem Oświęcim przede wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji powiatowych (główne budowa i przebudowa dróg). Postanowienie na które się Pan powołuje dotyczy tylko drogi powiatowej nr 1895K – ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu i to nie ma nic wspólnego z inwestycją miejską jaką jest budowa schroniska. Proszę po raz kolejny nie wprowadzać opinii publicznej i mieszkańców Oświęcimia w błąd.

Ponadto pragnę podkreślić, że nie jestem przeciwnikiem budowy nowego schroniska, wręcz przeciwnie-gorącym zwolennikiem budowy nowego, nowoczesnego schroniska dla zwierząt. Sam gorąco zachęcałem Starostę Oświęcimskiego, aby jak najszybciej wystąpił do Wojewody o przekazanie darowizny celowanej pod budowę schroniska. Może się wydawać, że to właśnie Panu nie zależy na budowie nowego schroniska. Już w Pana programie wyborczym dla Oświęcimia z 2010 roku jednym z priorytetów była budowa nowego schroniska. Minęło 8 lat, a Pan nawet działki nie ma pod budowę tego obiektu…

Pisze Pan, że „obecna lokalizacja nowego schroniska (…) jest efektem (…) kompromisu” i konsultacji społecznych. A zatem pytam Pana:
• Czy w związku z tym nie należało skonsultować planowanej lokalizacji schroniska
z przedstawicielem Skarbu Państwa?
• Czy nie uważa Pan Prezydent, że pismo o przekazanie gruntu powinno zostać wysłane zaraz po konsultacjach społecznych, a nie dopiero po uchwale Rady Miasta?
• Co stałoby się gdyby Skarb Państwa miał inny pomysł na zagospodarowanie tej działki?

Autor: Jakub Przewoźnik