Mamy odpowiedź z RIO

Po naszym sygnale, sprawą zajęła się Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Stanowisko RIO w Krakowie wydaje się potwierdzać wyrażane przez nas obawy i wątpliwości.

„W świetle zacytowanych uregulowań zasadna pozostaje konkluzja, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne wydatkowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego środków finansowych na działania niezwiązane z zadaniami realizowanymi przez daną jednostkę na podstawie obowiązujących przepisów” – podkreśla w otrzymanym piśmie Jolanta Nowakowska, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Wstępna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej utwierdza nas w przekonaniu, że działania prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta mają charakter pozamerytoryczny i szkodliwy. Martwi nas, że pomimo próśb i apeli prezydent Chwierut uparcie trwa w błędzie. Wszystko więc wskazuje na to, jak wynika z cytowanego dokumentu, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.

Autor: Jakub Przewoźnik