Co dalej ze Strażą Miejską w Oświęcimiu?

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta skierowałem do Pana prezydenta interpelację dotyczącą reorganizacji pracy Straży Miejskiej. Poniżej cała jej treść:

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie planowanej reorganizacji pracy Straży Miejskiej w Oświęcimiu. Na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miasta usłyszałem, że w najbliższym czasie praca Straży Miejskiej zostanie przeorganizowana. Reorganizacja ma dotyczyć czasu pracy strażników i być wykonywana tylko na jednej zmianie.
W związku z tym proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Które obiekty i instytucje miejskie są monitorowane przez Straż Miejską?
• Jakie systemy alarmowe (np. w Urzędzie Miasta, szkołach, parkometrach) są obsługiwane przez Straż Miejską?
• Czy decyzja o zmianie czasu pracy Straży Miejskiej w Oświęcimiu została skonsultowana z Policją? Jeśli tak, to proszę o dołączenie kopii opinii Policji do odpowiedzi.
• W jakiej formie decyzja o zmianie godzin pracy Straży Miejskiej w Oświęcimiu została skonsultowana z mieszkańcami Oświęcimia (np. poprzez Rady Osiedli, ankietę)?
• W jakiej wysokości zyski dla budżetu Miasta wniesie zmiana sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej?
• Na jaki konkretny cel zostaną przeznaczone potencjalne zyski z tej reorganizacji?
• Jakie są prognozowane koszty zatrudnienia zewnętrznych firm ochroniarskich dla potrzeb realizowanych aktualnie przez Straż Miejską, np. całodobowej ochrony Urzędu Miasta, szkół, parkomatów, itd.?
• Czy została rozpoczęta procedura przetargowa dotycząca wyboru firmy ochroniarskiej?
• Czy w związku z reorganizacją pracy Straży Miejskiej planuje Pan jakieś zwolnienia pracowników? Jeśli tak, to ilu pracowników straży może stracić pracę?”

 

Autor: Jakub Przewoźnik