Jak żyć?

Oświęcim

Dziś za sesji Rady Miasta najprawdopodobniej zostanie podjęta uchwała regulująca wynagrodzenie Prezydenta Miasta. Czytając uzasadnienie można zadać sobie tylko jedno pytanie – jak żyć za takie pieniądze? Czy uzasadnienie do uchwały nie powinno tłumaczyć konieczności przyjęcia uchwały? W zaproponowanym projekcie uchwały zawarta jest polemika co do potrzeby podjęcia takiej uchwały.

Dziwna sytuacja, ale… Imperator Palpatine za prawie 11.000,00 zł nie będzie mógł związać “końca z końcem”… w końcu…

Wynagrodzenie zasadnicze tylko 5000 zł
Dodatek funkcyjny tylko 2100 zł
Dodatek za wysługę lat tylko 1000 zł
Dodatek specjalny tylko 2840 zł

 

Autor: Jakub Przewoźnik