Igrzyska Europejskie w Oświęcimiu?

Wczoraj skierowałem do Pana prezydenta interpelację w sprawie Igrzysk Europejskich 2023. Poniżej zamieszczam całą treść mojej interpelacji: 

“Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie Igrzysk Europejskich 2023.

Województwo Małopolskie i Kraków zostały wybrane gospodarzami Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Igrzyska Europejskie z pewnością będą szansą na rozwój i promocję regionu. Z informacji medialnych można się dowiedzieć, że sportowcy w większości przypadków będą rywalizowali w już istniejących obiektach w Krakowie i Małopolsce. Miasto Oświęcim powinno również wykorzystać tę szansę promocyjną. W przypadku udziału Oświęcimia w igrzyskach Miasto mogłoby liczyć na nowe inwestycje infrastrukturalne.

Oświęcim, jako miasto posiadające nowoczesną krytą pływalnię oraz halę sportową przy SP nr 8 może zostać współorganizatorem tego wydarzenia.

W związku z tym mam do Pana Prezydenta następujące pytania:
1) Czy Miasto Oświęcim rozważa włączenie się we współorganizację Igrzysk Europejskich 2023? Jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku?
2) Czy kryta pływalnia oraz hala sportowa mogłyby zostać wykorzystane przy organizacji igrzysk? Czy oba obiekty spełniają wymagania dla organizacji takiego wydarzenia?”.

Autor: Jakub Przewoźnik