Dzień Unii Europejskiej w grudniu?

Dziś do skierowałem do Pana prezydenta Miasta Oświęcim poniższą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie zawieszenia flag Unii Europejskiej przy ulicy Dąbrowskiego. W ostatnim czasie w ciągu ulicy Dąbrowskiego, obok flag Miasta Oświęcimia, zawisły flagi Unii Europejskiej. Inne samorządy także zawiesiły bądź wystawiły flagi UE w tym czasie, z drobną różnicą – bez generowania dodatkowych kosztów (np. flagi wystawiono przed drzwiami urzędów, zawieszono na budynkach urzędów). Tymczasem w Oświęcimiu flagi zostały rozwieszone na całej długości ul. Dąbrowskiego co z pewnością wygenerowało dodatkowe koszty. Wszyscy wiemy, a Pan wielokrotnie podkreśla, jak obecnie wygląda sytuacja finansowa miasta… Powszechnie wiadomo, że Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest corocznie 9 maja. Został on ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – znanego jako Plan Schumana.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
• Kto podjął decyzję o wywieszeniu flag Unii Europejskiej i Miasta Oświęcim w miesiącu grudniu?
• Ile zostało zawieszonych flag Unii Europejskiej, a ile flag Miasta Oświęcim?
• Jaki był koszt zakupu oraz montażu i demontażu flag przy ul. Dąbrowskiego? Proszę o dołączenie do odpowiedzi kopii umowy bądź zlecenia. Z poważaniem”.

Czekamy na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik