Czy powinniśmy mieć w Oświęcimiu budżet obywatelski?

Jakub Przewoźnik, Maciej Klima, Jan Adamaszek, Waldemar Łoziński

Rozmawiamy z Janem Adamaszkiem – radnym miasta Oświęcim oraz Maciejem Klimą – oświęcimskim blogerem i społecznikiem.

Tym razem debata z udziałem aż pięciu rozmówców. Rozmawiamy o budżecie obywatelskim, którego akurat w Oświęcimiu – z jakiegoś dość tajemniczego powodu – ciągle nie ma… Zwracamy wspólnie uwagę, że tzw. budżet obywatelski jest dziś popularnym w samorządach elementem demokratycznego procesu, w ramach którego to sami mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście czy gminie. W Oświęcimiu o demokracji teoretycznie sporo się mówi. Wskazujemy jednak na jej poważne lokalne niedobory w naszym mieście…

Tradycyjnie, zapraszamy samorządowców, społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji do otwartej rozmowy przed kamerą, a także zgłaszania propozycji tematów i współtworzenia z nami kolejnych odcinków „Porozmawiajmy.O”.

Autor: Jakub Przewoźnik