Czekamy na odpowiedzi, bo przecież…

Na ręce Pan prezydenta Miasta Oświęcim wraz z kolegami z klubu radnych PiS skierowaliśmy następującą interpelację:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składamy interpelację w sprawie protestu kobiet zorganizowanego w Starym Mieście w Oświęcimiu w dniu 28.10.2020 roku.
W środę, 28 października na Rynku Główny w Oświęcimiu oraz ulicach przyległych zebrało się kilkaset kobiet i mężczyzn, aby wyrazić stanowcze „nie” dla zaostrzania ustawy antyaborcyjnej. Zgromadzenie to odbywało się podczas trwającej pandemii koronawirusa w trakcie której obowiązuje wiele obostrzeń ratujących życie Polaków.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy prezydent Miasta Oświęcim wiedział o planowanej organizacji manifestacji?
• Czy Urząd Miasta wyraził zgodę na to zgromadzenie? Jeśli, tak prosimy o przedstawienie całej korespondencji pomiędzy organizatorami, a Urzędem Miasta w Oświęcimiu.
• Czy Pan Prezydent lub inni przedstawiciele władz miasta brali czynny udział w tym zgromadzeniu?
• Kiedy zostaną usunięte szkody zrobione na majątku miejskim powstałe w trakcie lub po manifestacji? Jakie są koszty? Z poważaniem Krzysztof Kuczek, Jakub Przewoźnik, Waldemar Łoziński”.

Poniżej tylko jeden przykład zniszczenia Mostu Piastowskiego po zgromadzeniu w Mieście Pokoju, w którym prężnie działa Oświęcimski Instytut Praw Człowieka:

Zniszczeń mienia wspólnego, za które zapłacimy wszyscy mogę pokazać dużo więcej… Galeria z dnia na dzień robi się większa…

Autor: Jakub Przewoźnik