Co z tym odwołaniem?

Bez komentarza… Po wczorajszej sesji Rady Miasta…

Przewodniczący Rady Miasta, jak każdy inny radny, “obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy”. Warto postawić tutaj retoryczne pytanie: czy zatajenie posiadanej informacji, dotyczącej przeszłości patrona krytej pływali jest “dobrem wspólnoty”?
Poprzez podpisanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta oraz Przewodniczących wszystkich komisji Rady Miasta chciałem pokazać radnym klubu PO czerwoną kartkę. Mam także nadzieję, że mieszkańcy Oświęcimia, obserwując decyzje rady oraz okazywaną im niesamowitą butę i arogancję, w przyszłorocznych wyborach wystawią Państwu również czerwoną kartkę.

Autor: Jakub Przewoźnik