1,5 km i 8 domów rocznie…

Otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostatnio w Oświęcimiu Pan Prezydent dużo mówi o całkowitym zakazie używania paliw stałych. Trwają konsultacje społeczne, a Pan Prezydent ma zamiar przygotować stosowny projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Oczywiście wprowadzony potencjalnie całkowity zakaz używania paliw stałych dotknie najbardziej i najmocniej mieszkańców domów jednorodzinnych (przypomnę hasło: Oświęcim tu warto mieszkać!). Zobaczmy zatem jak rozwija się miejska sieć ciepłownicza. Nie sztuka zakazać palenia węglem i drewnem, ale przecież trzeba mieć alternatywę dla mieszkańców domów jednorodzinnych.

W latach 2009-2019 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybudowało łącznie 16,5 km nowej sieci, co daje około 1,5 km rocznie. Poniżej całościowe zestawienie:

W tym samym okresie 10 lat “prężnie” działający PEC przyłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej 85 domów, co daje około 8 domów rocznie. Zestawienie poniżej:

Jaki zatem na sens wprowadzania całkowitego zakazu palenia w Oświęcimiu? Wygląda na to, że oferta PEC nie jest atrakcyjna dla mieszkańców, a taka być powinna. No cóż… A przecież w organach (zarząd i rada nadzorcza) PEC zasiadają sami fachowcy, dla których dobro Oświęcimia i jego mieszkańców jest najważniejsze…

Autor: Jakub Przewoźnik