Parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu

W odpowiedzi z dnia 12.04.2017 r. (OR.b.0003.24.2017) na moją wcześniejszą interpelację w sprawie parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu Pan Prezydent napisał „(…) że w dniu 12 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z Panem Bogdanem Bielą współwłaścicielem przedmiotowych działek w celu omówienia sprawy ich nabycia na rzecz miasta. O wynikach prowadzonych negocjacji poinformuję Pana w terminie późniejszym”.

Od tego czasu minął ponad rok i nadal nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy parking nadal jest w fatalnym stanie.

W związku z powyższym zwróciłem się dziś do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:
a) Czy Miasto Oświęcim wystąpiło do właściciela o sprzedaż terenu na rzecz Miasta?
b) Jakie zostały zaplanowane dalsze działania dotyczące tego parkingu zlokalizowanego przy głównej arterii miasta?

Autor: Jakub Przewoźnik