Zadłużenie Miasta Oświęcim…

W związku z licznymi, często rozbieżnymi, doniesieniami medialnymi zwróciłem się do pana prezydenta z prośbą o podanie rzeczywistego zadłużenia Miasta Oświęcim według stanu na 1 grudnia 2014 r. i 30 kwietnia 2018 r.

Czekam z niecierpliwością na odpowiedź!

Autor: Jakub Przewoźnik