Sytuacja w MZK

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi złej i ciągle pogarszającej się sytuacji w MZK złożyłem interpelację w sprawie funkcjonowania tej firmy. W treści interpelacji skierowanej na ręce prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta zadałem kilka pytań:
1. Ile wynosi obecnie miesięczne wynagrodzenie brutto członków zarządu oraz rady nadzorczej?
2. Ile członkowie zarządu w latach 2015-2018 odbyli szkoleń i jakich tematów one dotyczyły?
3. Jak kształtują się wydatki związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki? Jakie były ich koszty w latach 2015-2018? Proszę o tabelaryczne zestawienie – data wyjazdu, miejsce wyjazdu, cel, środek lokomocji, całkowity koszt delegacji.
4. Jak zbudowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MZK? Jakie kwoty przeznaczone były na: świadczenia wczasowo-wypoczynkowe, zapomogi pieniężne, pomoc świąteczną, pomoc rzeczową oraz działalność sportowo-rekreacyjną w latach 2015-2018?
5. Czy wydatki z ZFŚS opiniowane są przez związki zawodowe? Jeśli tak, to w jakiej formie odbywają się konsultacje?
6. Jak kształtują się wynagrodzenia zasadnicze pracowników MZK w zależności od zajmowanego stanowiska? Jaki był ich wzrost w latach 2015-2018? Proszę o tabelaryczne zestawienie – stanowisko, najniższe/najwyższe wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie, wzrost w poszczególnych latach.

Oczekuję teraz na odpowiedź. Zobaczymy…

Autor: Jakub Przewoźnik