Pułkownik armii czerwonej (był) wśród Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim

Oświęcim – Miasto Pokoju, a od stycznia 1966 roku Honorowym Obywatelem Miasta Oświęcim jest pułkownik armii czerwonej Fiodor Bolbat. Szok! W związku z tym już w czerwcu bieżącego roku, jako klub radnych PiS, przygotowaliśmy poniższy wniosek:

Na ostatniej sesji Rady Miasta nasz wniosek został poddany pod głosowanie. 18 – za, 1 – wstrzymujący się, 2 – nieobecnych. Została zatem uchylona uchwała z 21 stycznia 1966 roku, która nadawała pułkownikowi Bolbatowi zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim. Tylko dlaczego tak późno? Jednak lepiej późno niż wcale!

Autor: Jakub Przewoźnik