Przystanek kolejowy w prawobrzeżnej części Oświęcimia?

Remont wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Krasickiego w Oświęcimiu

Dużo się pisze i mówi na temat konieczności wybudowania przystanku kolejowego w prawobrzeżnej części Oświęcimia. Myślę, że pora zapytać włodarza miasta co na ten temat myśli. Poniżej moja interpelacja:

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie budowy przystanku kolejowego w prawobrzeżnej części Oświęcimia.
W lokalnej przestrzeni medialnej dotyczy się wiele dyskusji o potrzebie wybudowania przystanku kolejowego w rejonie Starego Miasta bądź Kruków. Pomysł wydaje mieć rację powodzenia szczególnie w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej nr 94. Z pewnością przystanek w tej lokalizacji mógłby umożliwić mieszkańcom Oświęcimia łatwiejszy dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.
W związku z powyższym proszę serdecznie Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Czy widzi Pan potrzebę wybudowania nowego przystanku kolejowego w rejonie Starego Miasta bądź Kruków?
• Czy prowadził Pan kiedykolwiek rozmowy w tym temacie z władzami Województwa Małopolskiego bądź Kolei Małopolskich? Jeśli tak, to z jakim efektem? Jeśli nie, to dlaczego?
• Czy istniałaby możliwość zaproponowania budowy takiego przystanku w ramach rządowego programy budowy lub modernizacji przystanków kolejowych? Czy ewentualnie będzie Pan aplikował do programu?”

Czekam na odpowiedź…

Autor: Jakub Przewoźnik