Konkurs na najpiękniejszy ogródek/balkon w Oświęcimiu?

Taka wczorajsza propozycja…

“Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam wniosek w sprawie organizacji konkursu na najpiękniejszy ogródek/balkon w Oświęcimiu.

Rok 2022 został przez Radę Miasta ogłoszony rokiem troski o środowisko naturalne. W tym szczególnym roku zazielenienie miasta powinno być dla nas wszystkich priorytetem. Być może jest to jeden ze sposobów walki z ociepleniem klimatu oraz poprawy jakości życia mieszkańców w mieście. Z pewnością zagospodarowane, zadbane ogrody i balkony poprawiaj estetykę w przestrzeni miasta. Na terenach silnie zurbanizowanych powstają tzw. „wyspy ciepła”. Jest to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w miejscach, gdzie jest duże nagromadzenie powierzchni nieprzepuszczalnych (np. beton, kostka brukowa, asfalt) oraz występują osłabione ruchy powietrza w gęstej zabudowie.

Wielu mieszkańców naszego miasta z wielkim mozołem dba o wyglądów i estetykę swoich ogródków przydomowych oraz balkonów. Tak przygotowane ogródki i balkony mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian miejskiego klimatu. Pozwalają na retencjonowanie wody opadowej. Dodatkowo zielone ogródki i balkony działają jak naturalne klimatyzatory w upalne dni. Pomagają także w filtracji zanieczyszczeń i stanowią dobre środowisko dla owadów, a nawet ptaków.

Uważam, że dbałość oświęcimian o swoje ogródki i balkony należy docenić organizując konkurs na najpiękniejszy ogródek/balkon w Oświęcimiu. Już dziś liczę na przychylność z Pana strony i wdrożenie składanego przeze mnie wniosku. Z poważaniem”.

Czekamy, zobaczymy…

Autor: Jakub Przewoźnik