Koledzy w spółkach miejskich

Zdjęcie wyróżniające odwołuje się wprost do materiału informacyjnego pewnej partii politycznej opatrzonego tytułem „Oświęcim Naszym Miastem”, w którym zostały opublikowane “kwiatki”. Też zaczynam poznawać “oświęcimski bukiet” układany przez pana prezydenta… 

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację w sprawie składów zarządów – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. W związku z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącymi obu miejskich spółek zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

– Kiedy odbyły się konkursy na stanowiska prezesów zarządów obu spółek?

– Ilu kandydatów przystąpiło do konkursów?

– Jakie wymogi formalne powinni spełniać kandydaci na stanowiska prezesów obu spółek?

– Jeśli konkursy nie odbyły się, dlaczego zrezygnowano z transparentnej formy zatrudnienia?

– Jakie zadania do realizacji postawiono nowym prezesom?

– Ile wynosi obecnie wynagrodzenie (zasadnicze + dodatki) nowozatrudnionych prezesów PEC i PWiK?

– Jaka była przyczyna utworzenia stanowiska Dyrektora Generalnego (prokurenta) w PWiK i ile wynosi jego wynagrodzenie (zasadnicze + dodatki)?

Nie ma co ukrywać, że przyczyną interpelacji był fakt, że prezesami Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. zostali koledzy z Platformy Obywatelskiej pana prezydenta. Oczywiście czekam z niecierpliwością na odpowiedź.

 

 

 

Autor: Jakub Przewoźnik