Jednorazowe naczynia, butelki plastikowe, papier biurowy

12 lipca 2019 roku wspólnie z radnym Waldemarem Łozińskim złożyliśmy wniosek skierowany do Pana prezydenta Miasta Oświęcim o ograniczenie odpadów generowanych przez Urząd Miasta i jednostki mu podległe. W szczególności chodzi nam o jednorazowe naczynia, butelki plastikowe, czy papier biurowy. Uważamy, że Urząd Miasta powinien być dobrym przykładem dla mieszkańców naszego miasta (i nie tylko). Zacznijmy od siebie. Pokażmy wspólnie, że da się to zrobić. Poniżej treść wniosku:

Autor: Jakub Przewoźnik