Interweniujemy w sprawie stanu słupów energetycznych przy Krasickiego

Pogarszający się stan słupów energetycznych przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu można obserwować od kilku lat. Już w maju 2019 r. składałem interpelację do prezydenta miasta w sprawie stanu słupów elektrycznych i telekomunikacyjnych w Oświęcimiu. Wtedy w otrzymanej wtedy odpowiedzi można było przeczytać, że problem jest znany… a za słupy odpowiadają ich właściciele. Czyli np. Tauron, Orange, itd. Kolejne lata mijały. W kwestii słupów przy ul. Krasickiego nic się nie zmieniło. Jest tylko gorzej.

Drgnęło, gdy włączył się poseł Bochenek

Widząc brak zainteresowania tematem ze strony służb i instytucji, w międzyczasie prowadziłem na ten temat wiele rozmów z różnymi osobami. Prowadziłem także bogatą korespondencję. W październiku 2022 r. dowiedziałem się od firmy Tauron, że sieć niskiego napięcia w rejonie ul. Krasickiego w Oświęcimiu została zaplanowana do modernizacji. Jednak nie było wiadomo, kiedy to ma nastąpić. Mijały kolejne miesiące i… nic się nie działo.

Pod koniec tegorocznych wakacji poprosiłem o pomoc posła Rafała Bochenka. Na pisemną prośbę posła Rafała Bochenka 14 września 2023 r. została zorganizowana wizja lokalna na ul. Krasickiego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy spółki Tauron Dystrybucja oraz Waldemar Łoziński, dyrektor biura poselskiego posła Bochenka. Wtedy też do protokołu ze spotkania przedstawiłem swoje propozycje, tj. prosiłem o pilną wymianę słupów energetycznych w najgorszym stanie oraz o docelowo kompleksową modernizację całej sieci energetycznej łącznie z wymianą oświetlenia.

Uszkodzone słupy do wymiany

Ostatecznie dyrektor oddziału Tauron Dystrybucja w Bielsku Białej poinformował, że: „ocena stanu technicznego linii dokonana na podstawie przyjętych w naszej spółce kryteriów nie kwalifikuje linii do kompleksowej modernizacji, polegającej na wymianie słupów oraz przewodów. Biorąc pod uwagę wyniki oględzin, jak również oczekiwania właścicieli działek, na których zlokalizowane są słupy, podejmiemy działania zmierzające do wymiany bądź naprawy uszkodzonych słupów. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy prac, przewidujemy realizację modernizacji w I półroczu 2024 roku”.

W końcu się doczekamy

Mam nadzieję, że dzięki tej wspólnej interwencji, posła oraz radnego, stan słupów energetycznych przy ul. Krasickiego w Oświęcimiu ulegnie w końcu poprawie, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Zobaczymy, poczekamy.

Autor: Jakub Przewoźnik