Co z tym “parkingiem”?

Parking pod cmentarzem parafialnym. Oświęcim, ul. Dąbrowskiego (stan lipiec 2023 r.)

Złożyłem kolejną (przypominam) już interpelację do prezydenta miasta w sprawie “parkingu” pod cmentarzem parafialnym w Oświęcimiu. Cała jej treść poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie parkingu pod cmentarzem parafialnym w Oświęcimiu.
Parking przed cmentarzem parafialnym w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego od kilku już lat jest zablokowany przez prywatnego właściciela terenu. Sytuacja od wielu lat pozostaje nierozwiązana. Teren w samym centrum Oświęcimia wygląda fatalnie. Dodatkowo mieszkańcy skarżą się na brak możliwości zaparkowania samochodu pod cmentarzem, a czasami trzeba przecież wykonać prace porządkowe przy grobach swoich bliskich. Jednocześnie trasa do przejścia, z najbliższych parkingów przy ul. Chopina, Placu Kościuszki, bądź targowiska, dla osób starszych i niepełnosprawnych jest często odległością nie do pokonania.
W związku z powyższym proszę serdecznie Pana prezydenta o odpowiedź na następujące pytania:
• Jakie działania podjęto ze strony Urzędu Miasta od października 2019 r. aby rozwiązać problem parkowania pod cmentarzem parafialnym w Oświęcimiu?
• Czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy z właścicielem prywatnego terenu
w sprawie rozwiązania problemu parkingu? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
• Czy zna Pan aktualną cenę prywatnej działki przed cmentarzem parafialnym?
• Czy w obecnej sytuacji możliwe jest wyznaczenie 1-2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w pobliżu bramy cmentarza?
• Jakie ma Pan dalsze plany związane z dotkliwym problemem braku parkingu przed cmentarzem parafialnym? Czy aprobuje Pan obecny sposób zagospodarowania terenu w centrum Oświęcimia?

Zobaczymy…

Autor: Jakub Przewoźnik