Co z tą naszą lokalną gospodarką?

Wczoraj do Pana prezydenta skierowałam poniższą interpelację. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź…

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50, składam interpelację w sprawie pomysłów na rozwój gospodarczy Oświęcimia. W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej mówi i pisze się wiele na temat rozwoju miasta. W przypadku rozwoju gmin czy miast jednym z kluczowych obszarów jest gospodarka i nowe miejsca pracy. Uważam, że dziś w Oświęcimiu powinniśmy postawić na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. A do tego potrzebna jest szeroka współpraca wielu osób, instytucji i organizacji, aby osiągnąć efekt synergii.
Serdecznie proszę Pana prezydenta zatem o odpowiedź na następujące pytania:
• Jak wygląda współpraca Miasta Oświęcim z Krakowskim Parkiem Technologicznym? Jakie wspólne projekty udało się w ostatnich latach zrealizować?
• Jak wygląda współpraca Miasta Oświęcim z Gminą Oświęcim w celu pozyskiwania gruntów pod inwestycje? Jakie wspólne projekty w obszarze gospodarki udało się zrealizować wspólnie z Gminą Oświęcim?
• Jak wygląda współpraca Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w celu rozwoju lokalnej gospodarki? Jakie wspólne projekty w obszarze gospodarki udało się zrealizować?
• Jak wygląda gospodarcza współpraca Miasta Oświęcim z ościennymi gminami z terenu województwa śląskiego? Czy w ostatnich latach udało się zrealizować wspólne przedsięwzięcia? Jeśli tak, to jakie?
• Czy w Oświęcimiu przy udziale Miasta Oświęcim mogłoby powstać centrum technologiczno-inżynieryjne, jako wspólna przestrzeń dla firm technologicznych, innowacyjnych i kreatywnych? Czy według Pana takie skupienie podmiotów, reprezentujących nowe i kreatywne technologie, w jednym miejscu, mogłoby przyczynić się do rozwoju miasta?

P.S. Dziękuję @ za opinię. Takie komentarze motywują mnie do działania 🙂

Autor: Jakub Przewoźnik