Życzenia świąteczne

„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju”.
(Iz 9, 1.5)

Niech w te piękne Dni świąteczne:
Nowonarodzone Dziecię – Przedziwny Doradca obdarzy Was swoją mądrością i umiejętnością w podejmowaniu trudnych decyzji;
Nowonarodzone Dziecię – Bóg Mocny obdarzy Was swoją siłą, byście mogli pokonywać codzienne życiowe trudności, których przecież tak wiele;
Nowonarodzone Dziecię – Odwieczny Ojciec obdarzy Was swoją czułą opieką; obyście mogli doświadczyć bardzo głęboko, że naprawdę jesteście dziećmi Boga;
Nowonarodzone Dziecię – Książę Pokoju obdarza Was swoim pokojem i najprawdziwszą radością.

Życzę wspaniałych, bogatych w duchowe przeżycia, ciepłych, rodzinnych Świąt.

Autor: Jakub Przewoźnik