Pamiętamy o więźniach pierwszego transportu do KL Auschwitz

Od 2006 roku 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. To właśnie 14 czerwca 80 lat temu niemieccy okupanci deportowali do nowo powstałego obozu KL Auschwitz pierwszą grupę 728 Polaków, więźniów politycznych przetrzymywanych wcześniej w więzieniu w Tarnowie. Data ta jest z pewnością symbolem męczeństwa narodu polskiego.

O godzinie 8.30 przy nowym dworcu kolejowy w Oświęcimiu odsłonięto symboliczną tablicę poświęconą pamięci kolejarzy działających podczas II wojny w konspiracji i niosących pomoc więźniom obozu Auschwitz.

Część główna rocznicowych uroczystości odbyła się na terenie współczesnej Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. To właśnie w to miejsce 80 lat temu trafił pierwszych transport Polaków do KL Auschwitz.

Autor: Jakub Przewoźnik