Instytut Spraw Obywatelskich „Nowy Oświęcim” zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo, wychodzimy z założenia, że po latach już wspólnej i otwartej dyskusji na łamach „Kuriera Oświęcimskiego” oraz programu „Porozmawiajmy.O”, gdzie także poruszamy tematy związane z gospodarczym i samorządowym rozwojem Oświęcimia, grzechem byłoby z tego kapitału wiedzy nie skorzystać.

Uważamy, że Oświęcim potrzebuje nowego impulsu. Potrzebne są przede wszystkim nowe miejsca pracy w regionie, nowoczesny przemysł, lepsza międzygminna komunikacja, potrzebne jest gospodarcze ożywienie, dzięki któremu nasz Oświęcim stanie się atrakcyjniejszym miejscem do życia. Będziemy działać w tym kierunku.

Wiemy, że potrzebna jest, mamy takie przekonanie na bazie wielu doświadczeń, większa aktywność i otwartość władz miasta. Niezbędna jest głębsza, oparta o konkretne cele i projekty współpraca z okolicznymi samorządami, zwłaszcza – z otaczającą miasto Gminą Oświęcim.

Samorząd powinien dbać o ludzi, najlepiej wykorzystując w tym celu pełnię swoich możliwości. Zabiegaliśmy np. otwarcie i jako mieszkańcy zabiegamy nadal o wyższe, przystające do rzeczywistości wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek. Nie lękamy się stanąć po stronie słusznej sprawy. Nie boimy się pomóc drugiemu człowiekowi.

Jesteśmy zwolennikami zdecydowania w działaniu i wolności słowa. Mieszkaniec nie może bać się władz miasta czy humorów pana prezydenta, nie może bać się zabierać głosu w sprawach publicznych, a w ramach lokalnej społeczności – powinna wręcz toczyć się stała debata, co chcemy w Oświęcimiu osiągnąć. Po to uruchomiliśmy, wraz ze Współpracownikami i Przyjaciółmi, internetową Mapę Potrzeb Mieszkańców Oświęcimia. Ten projekt będziemy rozwijać.

Pewne jest, że trzeba szukać szans i rozwiązań, wzmacniać i poszerzać zespół ludzi. Wyjdzie nam to wszystkim w Oświęcimiu na dobre. Szybko malejąca liczba mieszkańców przemawia do nas dobitnie. Widzimy to teraz czarno na białym: bez otwartości i bez nowych pomysłów Oświęcim stanie się wyludnionym zaściankiem.

Trzeba sobie wreszcie, a może nawet przede wszystkim, tak po ludzku, nawzajem pomagać. W grupie siła. Razem raźniej. Te proste idee i przekonania stoją u podstawy powołania przez nas stowarzyszenia Instytut Spraw Obywatelskich „Nowy Oświęcim”.

Zapraszamy, jak zawsze, do współpracy!

Paweł Plinta i dr Jakub Przewoźnik, w imieniu zarządu stowarzyszenia Instytut Spraw Obywatelskich „Nowy Oświęcim”

Autor: Jakub Przewoźnik