Sytuacja na oświęcimskim rynku pracy

Dziś wraz z radnym Waldemarem Łozińskim skierowaliśmy do Pana Prezydenta interpelację dotyczącą sytuacji na oświęcimskim rynku pracy. Poniżej cała jej treść:

“Na podstawie zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §50 składamy interpelację w sprawie sytuacji na oświęcimskim rynku pracy. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Już w środę 18 marca br. na dziennik podawczy Urzędu Miasta wpłynął od radnych PiS wniosek o podjęcie pilnych działań skierowanych dla lokalnych, oświęcimskich przedsiębiorców w granicach kompetencji samorządu terytorialnego.
W późniejszych dniach skierowaliśmy do Pana Prezydenta kolejne wnioski (np. w zakresie czynszu za złotówkę, czy w zakresie rozpoczęcia dyskusji na temat kompleksowej Oświęcimskiej Tarczy Antykryzysowej).
Niestety musimy powiedzieć z żalem, że Pan Prezydent Miasta nie odpowiedział merytorycznie na składane wnioski. Każdy następny dzień braku działań Prezydenta i Rady Miasta to kolejne pytania o sytuację na rynku pracy wśród mieszkańców Oświęcimia i wśród lokalnych podmiotów gospodarczych. W związku z tym prosimy Pana Prezydenta o odpowiedź (według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz dzień przedłożenia odpowiedzi) na następujące pytania:

  • Ile zostało złożonych wniosków ze strony oświęcimskich przedsiębiorców o odroczenie, zawieszenie płatności podatków lokalnych? W tym przede wszystkim podatku od nieruchomości.
  • Ile zostało złożonych wniosków ze strony oświęcimskich przedsiębiorców o umorzenie zaległości podatkowych?
  • Ile zostało złożonych wniosków ze strony oświęcimskich przedsiębiorców o zawieszenie opłat rezerwacyjnych stoisk na placu targowym?
  • Ile zostało złożonych wniosków ze strony oświęcimskich przedsiębiorców o wstrzymanie pobierania czynszu za kioski, z uwagi na zamknięcie placu targowego?
  • Jak się kształtuje sytuacja na lokalnym rynku pracy w Mieście Oświęcim?
  • Ile od 20 marca odbył Pan rozmów z kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu (np. z Dyrektorem PUP) w zakresie ewentualnych skutków obecnej sytuacji na oświęcimskim rynku pracy? Prosimy o załączenie do odpowiedzi pisemnych wniosków z rozmów z PUP w Oświęcimiu. Ilu bezrobotnych odnotował oświęcimski urząd pracy?
Autor: Jakub Przewoźnik